Προεδρικό διάταγμα 2/5/80

ΠΔ 02-05-1980: Περί χαρακτηρισμού περιοχής τινός του Δήμου Αμαρουσίου ως οικιστικής και καθορισμού των όρων ανάπτυξης αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-05-1980: Περί χαρακτηρισμού περιοχής τινός του Δήμου Αμαρουσίου ως οικιστικής και καθορισμού των όρων ανάπτυξης αυτής, (ΦΕΚ 278/Δ/1980), 05-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9 (παράγραφος α'), 10, 13 και 14 αυτού.

 

2. Τα υπ' αριθμούς ΧΠ/ΓΧΠ/9218/27-09-1979 και 183577/539/22-09-1979 έγγραφα των Υπουργείων Συντονισμού και Γεωργίας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 280/1979 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

4. Την υπ' αριθμόν 176/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 (παράγραφος 2) και 3 (παράγραφος Γ εδάφιον α') αυτού.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 246/1980 και 441/1980 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 02-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Βλέπε το άρθρο 7 του από 31-01-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 342/Δ/1987)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 7 του από 25-05-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 673/Δ/1992), με το άρθρο 7 του από 28-08-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1090/Δ/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.