Προεδρικό διάταγμα 6/10/86

ΠΔ 06-10-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της Ανατολικής, Βόρειας και Κεντρικής περιοχής του Δήμου Καλαμάτας (νομού Μεσσηνίας) και αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενες περιοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-10-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της Ανατολικής, Βόρειας και Κεντρικής περιοχής του Δήμου Καλαμάτας (νομού Μεσσηνίας) και αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενες περιοχές, (ΦΕΚ 1019/Δ/1986), 27-10-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5, και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 10 και 11 (παράγραφοι 1 και 5) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παράγραφος 43), 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9, 15 και 17.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 2.

 

6. Την υπ' αριθμόν 27549/934/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας (ΦΕΚ 281/Δ/1986).

 

7. Την υπ' αριθμόν 56326/2487/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων της Ανατολικής, Βόρειας και Κεντρικής περιοχής του Δήμου Καλαμάτας (νομού Μεσσηνίας).

 

8. Την υπ' αριθμόν 56325/2486/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων' Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων II βόρεια περιοχή και III Ανατολική περιοχή του Δήμου Καλαμάτας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 77/1986 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 6/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μεσσηνίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 571/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-10-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.