Προεδρικό διάταγμα 8/8/14

ΠΔ 08-08-2014: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας Σαμοθράκης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-08-2014: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας Σαμοθράκης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ47, (ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/2014), 29-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 152 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το άρθρο 25 παράγραφος 9 περίπτωση β' του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Τα άρθρα 6 και 31 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, νόμος 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Το άρθρο 2 παράγραφος δ' περίπτωση (α)α) του προεδρικού διατάγματος 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας που αναφέρεται ειδικότερα στο χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων και οικισμών ως παραδοσιακών.

 

5. Την απόφαση Υ704/1988 (ΦΕΚ 575/Β/1988) του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 167/2005 (ΦΕΚ 220/Α/2005) Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 85/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.

 

9. Το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978) με το οποίο χαρακτηρίστηκε, μεταξύ άλλων, ως παραδοσιακός οικισμός η Χώρα Σαμοθράκης.

 

10. Το από 26-01-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 115/Δ/1990) με θέμα: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας Χώρας Σαμοθράκης, του Δήμου Σαμοθράκης.

 

11. Την απόφαση 104/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης.

 

12. Τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) στην 79η πράξη της 13ης/05-07-2013 συνεδρίασης αυτού.

 

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

14. Τη με αριθμό 90/2014 της 30-04-2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Λευκάδα, 08-08-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.