Απόφαση 3934/94

Απόφαση 3934/1262/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κυπαρισσίας νομού Μεσσηνίας 1930 στα οικοδομικά τετράγωνα 132, 174, 111, 173, 181Β, 180Β και τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων 180Α και 179 βορειοδυτικά της Εθνικής οδού Πύργου - Φιλιατρά ως και οι όροι και περιορισμοί δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3934/1262/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κυπαρισσίας νομού Μεσσηνίας 1930 στα οικοδομικά τετράγωνα 132, 174, 111, 173, 181Β, 180Β και τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων 180Α και 179 βορειοδυτικά της Εθνικής οδού Πύργου - Φιλιατρά ως και οι όροι και περιορισμοί δόμησης, (ΦΕΚ 619/Δ/1994), 24-06-1994.

 

Ο Νομάρχης Μεσσηνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 1, 2, 3, 9, 11, 29, 70 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34 (παράγραφος 4) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του Κτιριοδομικού κανονισμού της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7 αυτού.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 137/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 2.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 4.

 

9. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 έγκριση τροποποιήσεως σχεδίων Πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Γ4Δ/15883/1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Την υπ' αριθμόν 72884/1991 (ΦΕΚ 516/Δ/1991) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κυπαρισσίας.

 

12. Το ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο της Κυπαρισσίας του 1930.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 22/1992, 26/1992 και 30/1992 του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας επί της Β' Φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης και των ενστάσεων κατά της μελέτης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 3/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μεσσηνίας επί της Β' Φάσης της πολεοδομικής μελέτης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 3738/1168/1994 παραλαβή της Γ' Φάσης πολεοδομικής μελέτης από τον Νομάρχη Μεσσηνίας σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2 του άρθρου 3 της Σύμβασης.

 

16. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Καλαμάτα, 02-06-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.