Νόμος 3891/10 - Άρθρο 43

Άρθρο 42: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται:

 

α) Το άρθρο 9 του νόμου 2671/1998.

 

β) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 674/1970, όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 39 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) και

 

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3710/2008 και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 38 του προεδρικού διατάγματος 41/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 149/2009.

 

2. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος, καταργούνται:

 

α) η παράγραφος 1, τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 3 και το άρθρο 6 του νόμου 2671/1998 και

 

β) η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998).

 

3. Με την επίδοση της πρόσκλησης της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος καταργούνται οι εκεί αναφερόμενες διατάξεις, όροι, συμβάσεις και συμφωνίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.