Νόμος 4603/19 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 καταργούνται τα άρθρα 77, 77Α και 78 του νόμου 2725/1999 και παύεται η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του νόμου 2725/1999.

 

Στο εξής, οποιαδήποτε αναφορά σε Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Επιτροπή) νοείται ως αναφορά στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του παρόντος.

 

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

(α) η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του νόμου 2725/1999,

(β) το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της περίπτωσης α' και η περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ του νόμου 2725/1999,

(γ) η περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 41ΣΤ του νόμου 2725/1999,

(δ) η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του νόμου 2725/1999,

(ε) η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του νόμου 2725/1999,

(στ) το άρθρο 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 399/1968,

(ζ) το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 191/1975 (ΦΕΚ 225/Α/1975),

(η) το από [ΒΔ] 13-01-1938 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 15/Α/1938)

 

και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με τρόπο διαφορετικό.Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.