Προεδρικό διάταγμα 11/1/85 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το εδάφιο δ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εις περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών τινών του Νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 290/Δ/1977), όπως αυτό προστέθηκε με το από 14-09-1981 προεδρικό διάταγμα περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εις περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών τινών του Νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 290/Δ/1977), ως συμπληρώθηκε δια των από 26-04-1978 και 18-10-1979 προεδρικών διαταγμάτων (ΦΕΚ 576/Δ/1981), προστίθεται εδάφιο ε έχον ως κάτωθι:

 

{ε) Επίσης κατ' εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου (β) επιτρέπεται:

 

ε)1. Μέσα στη ζώνη των 1000 m από τη γραμμή παραλίας και σε απόσταση μικρότερη των 1500 m από τα όρια των οικισμών, η εγκατάσταση των παρακάτω μονάδων:

 

(οι προτασσόμενοι αριθμοί είναι οι κωδικοί αριθμοί της στατιστικής ταξινόμησης των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος).

 

206.1. Αρτοποιία.

206.3. Ζαχαροπλαστική.

209.5. Παρασκευή φύλλων κρούστας και κανταϊφιών.

209.8. Παραγωγή πάγου εξ ύδατος.

237.2. Νεροτριβή.

301.2. Βουλκανιζατέρ.

333.1. Αγγειοπλαστική, κατασκευή ειδών εκ πηλού πλην των δι' οικοδομές.

379.0. Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών.

381.2. Ναυπηγεία ξύλινων σκαφών μικρότερων των 12 m.

381.4. Επισκευή σκαφών.

384.0. Επισκευή αυτοκινήτων.

386.0. Επισκευή μοτοσυκλετών και ποδηλάτων.

651.0. Πρατήριο υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

 

ε)2. Πέραν του 1 km από τη γραμμή παραλίας επιτρέπεται η εγκατάσταση εκτός των μονάδων που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση ε)1 και των παρακάτω:

 

201.5 Αναπαραγωγή πουλερικών (εκκολαπτήρια) μέχρι 10.000 κότες ανά ημέρα.

202.1. Παρασκευή διατηρουμένου γάλακτος, βουτύρου, γιαούρτης.

202.2. Τυροκομία.

203.4. Παρασκευή βρωσίμων ελαιών.

204.1. Έκθλιψη ελαιών.

205.1. Άλεση δημητριακών.

208.5. Παρασκευή αποφλοιουμένων, καβουρδισμένων και αλμυρών ξηρών καρπών και σπόρων.

209.2. Επεξεργασία μελιού.

209.7. Παρασκευή τροφών για ζώα και πτηνά.

231.5. Υφαντήρια.

237.1. α. Βαφεία, τυποβαφεία και φινιστήρια μέχρι 200 kg/ημέρα.

251.1. Πρώτη κατεργασία ξύλου.

251.4. Κατασκευή ξυλείας για τη βαρελοποιία, καρροποιία, σαγματοποιία, λεμβοποιία, κ.λ.π.

252.2. Κατασκευή κουφωμάτων, ρολών, παραθύρων και κλιμάκων από ξύλο.

353.2. Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών δι οικοδομές από σίδηρο.

353.3. Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, πλην σιδήρου.

361.2. Επισκευή μηχανών εσωτερικής καύσης.

369.9. Λοιπά μηχανουργεία μόνον για επισκευή πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών.

399.6. Κατασκευή επιγραφών σημάτων και διακριτικών εν γένει.

 

ε)4. Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας για όλες τις παραπάνω βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες απαιτούνται πλην των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις και τα κάτωθι:

 

Υποβολή και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος 1180/1981 (ΦΕΚ 193/Α/1981) τύπου Β στην Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος η οποία βεβαιώνει επίσης και για τον βαθμό όχλησης της μονάδας που πρέπει να ανήκει στις χαρακτηριζόμενες με μέσο ή χαμηλό βαθμό όχλησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του αρμόδιου Δασαρχείου, και του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών (ΥΠΠΕ).

 

Απόφαση του οικείου Νομάρχη για την σκοπιμότητα εγκατάστασης της μονάδας και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία και τον καθορισμό της θέσης της.

 

Η απόφαση αυτή του Νομάρχη εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

 

ε)5. Ως όροι δόμησης των ανεγερθησομένων βιομηχανικών μονάδων ισχύουν για όσες μεν εγκαθίστανται στη ζώνη πέραν του 1 km από την παραλία, εκείνοι που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και για όσες εγκαθίστανται στη ζώνη του 1 km από την παραλία, εκείνοι που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ίδιου προεδρικού διατάγματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.