Προεδρικό διάταγμα 14/9/81e

ΠΔ 14-09-1981: Περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-09-1981: Περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 575/Δ/1981), 14-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9, 29 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 16 (παράγραφοι 1 και 3), 17, 21, 22, 25Α, 33, 34, 35 και 73 (παράγραφος 8) αυτού, ως ή παράγραφος αυτή προσετέθη δια του άρθρου 5 του νόμου 551/1977 περί συμπληρώσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 68/Α/1977).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979, περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

5. Τις υπ' αριθμούς 61/1978, 74Α/1978, 87/1978, 109/1978, 8/1979, 16/1979, 18/1979, 20/1979, 37/1979, 85/1980 και 86/1980 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 980/1980, 1321/1980 και 286/1981 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

7. Την υπ' αριθμόν 1137/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις την 14-09-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.