Προεδρικό διάταγμα 25/6/79

ΠΔ 25-06-1979: Περί Επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου Περαχώρας (Κορινθίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-06-1979: Περί Επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου Περαχώρας (Κορινθίας), (ΦΕΚ 367/Δ/1979), 09-07-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9, 70 και 85Α αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 16, 17, 21 (παράγραφος 3), 22, 33 (παράγραφος 1), 35 (παράγραφος 5)β) και 73 (παράγραφος 2) αυτού, τις διατάξεις του νόμου 720/1977 και ειδικότερα του άρθρου 11 (παράγραφος 2) και ιδόντες την κοινή υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979), τις υπ' αριθμούς 103/1978 και 176/1978 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου Περαχώρας, τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπ' αριθμούς 450/1978 (Τμήμα Μελετών) και 546/1978 και 152/1979 (Τμήμα Οικισμού), ως και την υπ' αριθμόν 392/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 25-06-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.