Προεδρικό διάταγμα 31/12/82

ΠΔ 31-12-1982: Αναθεώρηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Θηβών, επιβολή προκηπίων και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 31-12-1982: Αναθεώρηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Θηβών, επιβολή προκηπίων και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του, (ΦΕΚ 54/Δ/1983), 09-03-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα του 3, 9, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 16 (παράγραφοι 1 και 2), 17 (παράγραφος 1), 21 (παράγραφος 1), 33 (παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο γ), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του νόμου 720/1977, 34 (παράγραφος 1), 35 (παράγραφος 1) και 73 (παράγραφος 3).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανώτερου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 2 (παράγραφοι 1 και 7).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφοι 1 και 2).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

6. Τις 169/1979 και 45/1980 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβών.

 

7. Τις 541/1979 και 1402/1981 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων / Έργων (Τμήμα Οικισμού) και την 92/21-06-1982 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Την 657/1982 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του 'Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.

 

Αθήνα, 31-12-1982

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.