Προεδρικό διάταγμα 7/5/20b

ΠΔ 07-05-2020: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μερικώς εντός ορίων οικισμού Στρατωνίου Πολεοδομική Ενότητα 7A της Τοπικής Κοινότητας Στρατωνίου της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη (Ν. Χαλκιδικής) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-05-2020: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μερικώς εντός ορίων οικισμού Στρατωνίου Πολεοδομική Ενότητα 7A της Τοπικής Κοινότητας Στρατωνίου της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη (Ν. Χαλκιδικής) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 279/Δ/2020), 30-05-2020.

 

H Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 154, 160 και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 27 (παράγραφος 5) και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 11, 12 και 15 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) και με το άρθρο 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και ισχύουν και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 11 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 7 του νόμου 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 241/Α/2016).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013) και ισχύει.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

7. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

8. Την υπ' αριθμόν 4789/2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Σταγείρων - Ακάνθου νομού Χαλκιδικής Αριθμός 4789 (ΦΕΚ 332/ΑΑΠ/2010).

 

9. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/4789/243/1996 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής στο Στρατόνιο Χαλκιδικής (ΦΕΚ 352/Β/1996).

 

10. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΜ/71850/7656/683/21-02-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

11. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ34/409743/269264/10662/3587/2017 (ΑΔΑ: Ψ5Σ04653Π405Α) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

12. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑΓΟΡ/71982/49131/ 772/22-02-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

13. Το υπ' αριθμόν 3825/14-03-2018 πιστοποιητικό της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

14. Το υπ' αριθμόν 05/5070/19-03-2018 έγγραφο της Επιτροπής Χωροταξίας - Περιβάλλοντος ΠΕΧ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

15. Το υπ' αριθμόν 172743/1031/11-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕΧ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

16. Το υπ' αριθμόν 2632/17-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου για απαλλαγή από ΣΜΠΕ του τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου στο Στρατώνι Χαλκιδικής.

 

17. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/208490/8253/1039/214/22-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

18. Την υπ' αριθμόν 3466/22-05-2018 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την κατασκευή νέου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Στρατωνίου Χαλκιδικής στα πλαίσια έγκρισης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σύμφωνα με το άρθρο 144, παράγραφος 1 του νόμου 4495/2017 και τις προδιαγραφές του (ΦΕΚ 723/Β/1998).

 

19. Τις υπ' αριθμόν 47 και 85/2018 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη.

 

20. Την υπ' αριθμόν 1/συνεδρία 5η/20-11-2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

 

21. Το από 04-06-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

23. Την υπ' αριθμόν 35/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-05-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.