Προεδρικό διάταγμα 8/7/77b

ΠΔ 08-07-1977: Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Σαλαμίνας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-07-1977: Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Σαλαμίνας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 254/Δ/1977), 28-07-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 2 (παράγραφος 1), 3, 9, 11 και 70 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και συμπληρώθηκε δια του άρθρου 5 του νόμου 551/1977 (ΦΕΚ 68/Α/1977) και ειδικότερα των άρθρων 16 (παράγραφοι 1 και 2), 17 (παράγραφος 1), 21 (παράγραφος 1), 33 (παράγραφος 1), 34 (παράγραφος 1), 35 (παράγραφος 1) και 73 (παράγραφος 8) αυτού, της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972), ως αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973) και ιδόντες την υπ' αριθμόν [Α] Ε/22219/2908/19-09-1973 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 277/Δ/1973) και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 7/1976, 14/1976 έως 31/1976 και 38/1976 ως 60/1976 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, τις υπ' αριθμούς 973/1969, 1167/1975 και 204/1977 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 595/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 08-07-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.