Προεδρικό διάταγμα 29/7/80c

ΠΔ 29-07-1980: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου των Κοινοτήτων Σίνδου, Νεοχωρούδας και Νέας Μαγνησίας (Θεσσαλονίκης) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-07-1980: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου των Κοινοτήτων Σίνδου, Νεοχωρούδας και Νέας Μαγνησίας (Θεσσαλονίκης) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως, (ΦΕΚ 498/Δ/1980), 06-09-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9, και 70 αυτού.

 

2. Του νόμου 742/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965 περί Βιομηχανικών Περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977) και ειδικότερα του άρθρου 4 (παράγραφος 2 έως και 4 αυτού).

 

3. Του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 16 (παράγραφος 1), 21 (παράγραφος 3), 22 (παράγραφος 1), 61 (παράγραφος 2), 62 (παράγραφος 1), 63 (παράγραφος 1) και 67 αυτού.

 

4. Του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 2 (παράγραφος 3) αυτού.

 

5. Του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) και ότι η κατά το Διάταγμα αυτό προθεσμία παρήλθε άπρακτος ως προς τις Κοινότητας Νεοχωρούδας και Νέας Μαγνησίας.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 34/1979 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Σίνδου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 470/1978 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 56/1979 και 745/1979 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), και

 

10. Την υπ' αριθμόν 358/1980 του γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενεργείας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 29-07-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.