Απόφαση 41187/15

Απόφαση 41187/2015: Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) νήσου Δονούσας Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 41187/2015: Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) οριζόμενο πλέον με το νόμο 4269/2014 ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο, νήσου Δονούσας Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, (ΦΕΚ 165/ΑΑΠ/2015), 14-08-2015.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις και ιδιαίτερα των άρθρων 4 και 5 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

4. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Τις διατάξεις της απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/2000) Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών.

 

6. Τις διατάξεις της απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπ' αριθμόν 10788/2004 (ΦΕΚ 285/Δ/2004), Έγκριση πολεοδομικών σταθερότυπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης και των πολεοδομικών μελετών.

 

7. Το υπ' αριθμόν 48859/2008 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με θέμα Οδηγίες για την παρακολούθηση / έγκριση μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του νόμου 2508/1997.

 

8. Τις διατάξεις της απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπ' αριθμόν 37691/2007 (ΦΕΚ 1902/Β/2007), Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.

 

9. Το υπ' αριθμόν 19818/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα Σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Τις διατάξεις της απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 25290/2003 (ΦΕΚ 1487/Β/2003) Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

12. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

15. Τις διατάξεις του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων όπως τροποποιείται και ισχύει.

 

16. Τις διατάξεις του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

17. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

18. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση των οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2000 κατοίκους (ΦΕΚ 414/Δ/1985) ως ισχύει.

 

19. Τις διατάξεις του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 594/Δ/1978) Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

20. Τις διατάξεις του από 11-05-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 345/Δ/1989) Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των οικισμών του νομού Κυκλάδων, που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

21. Τις διατάξεις του από 10-05-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 402/Δ/2002): Χαρακτηρισμός των νησιών Κίμωλος, Δονούσα, (Άνω) Κουφονήσι, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Αμοργός, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Μεγίστη, Κάσος, Τέλενδος, Ψέριμος, Αστυπάλαια, Λειψοί, Αγαθονήσι, Αρκοί, Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι, Θύμαινα ως περιοχών που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορισμός περιορισμών και ειδικών όρων δόμησης στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές αυτών.

 

22. Τις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

23. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους νόμους 3010/2002 και 4014/2011 και ως ισχύει.

 

24. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΗΠ/15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ κ.ά (ΦΕΚ 91/Α/2002) όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε και τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012).

 

25. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

26. Τον Εθνικό Κατάλογο των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 (επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος με αριθμό L259 vol. 49 21-09-2006), όπως ισχύει.

 

27. Την κοινή υπουργική απόφαση 99605/3719/2001 (ΦΕΚ 974/Β/2001) Αποδοχή του Εθνικού σχεδίου δράσης κατά της ερημοποίησης.

 

28. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως ισχύει.

 

29. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/2008).

 

30. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/2008).

 

31. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009).

 

32. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/2009).

 

33. Την έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. (ΦΕΚ 3155/Β/2013).

 

34. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

35. Τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις και ειδικά το άρθρο 34.

 

36. Τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων ... αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ισχύει.

 

37. α) Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις, ως ισχύει,

 

β) Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ως ισχύει,

 

γ) Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, ως ισχύει.

 

38. Τις διατάξεις του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. ως ισχύει.

 

39. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη.

 

40. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

41. Την υπ' αριθμόν 26037/16201/2009 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου Κίνηση διαδικασίας σύνταξης του Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κοινότητας Δονούσας. (ΦΕΚ 472/ΑΑΠ/2009).

 

42. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 63021/2820/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο εστάλησαν τα τεύχη του Β2 Σταδίου του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κοινότητας Δονούσας ελεγμένα και θεωρημένα.

 

43. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 190/2010 έγγραφο της Κοινότητας Δονούσας με θέμα: Παρουσίαση του Α' Σταδίου της Μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κοινότητας Δονούσας Κοινότητας Δονούσας.

 

44. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1576/2010 έγγραφο της Κοινότητας Δονούσας με θέμα: Παρουσίαση του Β1 Σταδίου της Μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κοινότητας Δονούσας Κοινότητας Δονούσας.

 

45. Την αριθμόν 43/2010 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Δονούσας Περί έγκρισης για το Α' Στάδιο Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κοινότητας Δονούσας.

 

46. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 12262/2010 απόφαση του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο εγκρίνεται το Α' Στάδιο της μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κοινότητας Δονούσας.

 

47. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 92742/7537/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: Τοπογραφικές εργασίες της μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κοινότητας Δονούσας.

 

48. To 25384/8995/2010 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο στάλθηκε το Β1 Στάδιο της μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δονούσας σε ηλεκτρονική μορφή (CD) στους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

 

49. Το έγγραφο 13345/2011 της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

50. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς, στους οποίους στάλθηκε η μελέτη με έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δεν απάντησαν.

 

51. Την 31256/10822/2010 απόφαση του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε το Β1 Στάδιο της μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δονούσας.

 

52. Την απόφαση 70/2010 - Συνεδρίαση 16/2010 - του Κοινοτικού Συμβουλίου Δονούσας με την οποία αποφάσισε ομόφωνα την παραλαβή του Β1 Σταδίου της Μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και της οριστικής Γεωλογικής Μελέτης.

 

53. Το 1525/2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στάλθηκε στους φορείς για γνωμοδότηση.

 

54. Το έγγραφο 1919/2011 της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

55. Το έγγραφο 599/2011 της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

56. Το έγγραφο 904/2011 της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής.

 

57. Το έγγραφο 1043/2011 της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος.

 

58. Τα έγγραφα 610/2011 και 3164/290/2012 της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

59. Την 10261/2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

60. Την προηγηθείσα διαδικασία παρουσίασης της μελέτης / διαβούλευσης/έκφρασης απόψεων πολιτών κ.λ.π. που έγινε από την Κοινότητα Δονούσας στα στάδια της μελέτης.

 

61. Το 58948/5270/2012 έγγραφο κατευθύνσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας - έναρξης Β2 Σταδίου και το υποβληθέν σύμφωνα με αυτό Β2 Στάδιο της μελέτης.

 

62. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3887/2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο απεστάλησαν ελεγμένα τα τεύχη του Β2 Σταδίου της μελέτης του Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Κοινότητας Δονούσας προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

63. Την υπ' αριθμόν 80/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με την οποία εγκρίνει και παραλαμβάνει τη Β2 φάση του Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δονούσας.

 

64. Την από 06-02-2013 Βεβαίωση περαίωσης έργου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του Β2' Σταδίου της μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δονούσας τελείωσαν στις 12-08-2012 και ότι ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις συμβατικές του υποχρεώσεις για το συγκεκριμένο Στάδιο της Μελέτης.

 

65. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑ/85573/2014 έγγραφο των μελετητών με το οποίο υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας δύο τεύχη της Ειδικής έκθεσης της Μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δονούσας.

 

66. α) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9470/199/2015 έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε θεωρημένη η ειδική έκθεση του άρθρου 33 παράγραφος 2 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

β) Το γεγονός ότι κατ' εφαρμογή του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014): Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη και συγκεκριμένα του άρθρου 33 παράγραφος 2 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β', συντάχθηκε σχετική ειδική έκθεση στην οποία, οι χρήσεις γης που προτάθηκαν στο Β2' Στάδιο της μελέτης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δονούσας σύμφωνα με τις κατηγορίες των χρήσεων του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), αντιστοιχίζονται με τις κατηγορίες των χρήσεων που καθορίστηκαν με τον νέο νόμο 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

γ) Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ειδική έκθεση Δεδομένου ότι τόσο οι κατηγορίες των καθοριζόμενων χρήσεων γης όσο και το περιεχόμενο τους διαφοροποιείται και εμπλουτίζεται με τον νέο νόμο, θεωρούμε ότι η ζητούμενη αντιστοίχιση πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα: πρώτα ως προς την κατηγορία και στη συνέχεια ως προς το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας. Η επιλογή αυτή, υπαγορεύεται από το μικρό μέγεθος των οικισμών της Δονούσας (από 2 μέχρι 137 κατοίκους) και από τις ιδιαίτερα μικρής έκτασης και έντασης δραστηριότητες που ασκούνται στο νησί, και αποσκοπεί στον καθορισμό αποδεκτών ορίων ανάπτυξης με παράλληλη διατήρηση της φυσιογνωμίας των οικισμών και του νησιού.

 

67. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

68. Την υπ' αριθμόν 25290/2003 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1487/Β/2003) Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

69. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 8214/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

70. Όλη τη σχετική οικεία πολεοδομική και Περιβαλλοντική κείμενη έως σήμερον νομοθεσία, νόμους, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις και διατάξεις.

 

71. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 33976/4436/Φ 1.2/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την επανασυγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου χωρικής αρμοδιότητας νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες) στη Σύρο νομού Κυκλάδων, με την οποία έπαψε να ισχύει και η με αριθμό πρωτοκόλλου 11229/1718/Φ1.2/2012 (ΟΕ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την συγκρότηση αρχικά του παραπάνω Συμβουλίου.

 

72. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 25258/3645/Φ.1.2/2013 Απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Συμπλήρωση-Τροποποίηση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 33976/4436/2012 Απόφασης περί Επανασυγκρότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες), στη Σύρο.

 

73. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 15908/1599/Φ.1.2/2014 Απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

74. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

75. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 67333/Φ1.2/2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

76. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΣΥΠΟΘΑ/91/2015 νόμιμη πρόσκληση μελών Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου χωρικής Αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες).

 

77. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΣΥΠΟΘΑ/92/2015 πρόσκληση ενδιαφερομένων του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου χωρικής Αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες).

 

78. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 16466/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου με την οποία διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες) (αριθμός πρωτοκόλλου ΣΥΠΟΘΑ 85/2015).

 

79. Το με το αριθμό πρωτοκόλλου (ΣΥΠΟΘΑ) 108/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) κοινοποίησης της πράξης 5ης Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 2015 2ης ημέρας 27-03-2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και διαβίβασης του σχετικού φακέλου μαζί με τη γνωμοδότηση του.

 

80. Την ομόφωνη γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων υπέρ της έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οριζόμενο πλέον με το νόμο 4269/2014 ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο όπως αυτή διορθώθηκε και συμπληρώθηκε στην πράξη 5η Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης του ΣΥΠΟΘΑ 2015 2ης ημέρας 27-03-2015.

 

81. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 45076/5738/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 3181/Β/2012).

 

82. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΑΔΑ: οίκοθεν 1008/202/Α.Φ.1.4/2013 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής με θέμα Εφαρμογή της υπ' αριθμόν οίκοθεν 45076/5738/2012 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 3181/Β/2012).

 

83. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων σύμφωνα με την πράξη 5η Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασής του 2015 2ης ημέρας 27-03-2015, στο τέλος της πράξης αυτής επεσήμανε τα εξής:

 

{το Συμβούλιο επισημαίνει να γίνει επεξεργασία του σχεδίου απόφασης, ορίζοντας απευθείας τις επιτρεπόμενες χρήσεις κατά την ειδική έκθεση του άρθρου 33 του νόμου 4269/2014, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην εισήγηση της Υπηρεσίας ως είχε πρώτα υποβληθεί από το μελετητή και θεωρηθεί αρμοδίως και γίνεται αποδεκτό από το Συμβούλιο, ως ενσωματωμένο στην εισήγηση της Υπηρεσίας, και ότι, όπου στο κείμενο της αποδεχθείσας από το Συμβούλιο εισήγησης αναφέρεται το άρθρο 30 του νόμου 4269/2014, να συμπληρωθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 νόμου 4315/2014. Επίσης, να μορφοποιηθούν οι πίνακες ηλεκτρονικά κατά την σύνταξη της απόφασης έγκρισης, ώστε να φαίνεται το πλήρες περιεχόμενό τους.}

 

84. Την παραπάνω επισήμανση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων περί κατ' ουσίαν αντιστοίχησης χρήσεων του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με τις χρήσεις του νόμου 4269/2014 και την ανάγκη εναρμόνισης της παρούσας στο αποφασιστικό μέρος με την επισήμανση αυτή, ώστε να υπάρχει η παραπάνω αντιστοίχηση και ο ορισμός απευθείας επιτρεπόμενων χρήσεων κατά το νόμο 4269/2014, επομένως την ανάγκη δημιουργίας του Πίνακα Π.2. (αποφασιστικού μέρους παρούσας) ως Πίνακα Π.2 (Ι) και Πίνακα Π.2 (ΙΙ).

 

85. Το γεγονός ότι όπου επιβάλλονται αμιγώς όροι και περιορισμοί δόμησης στην παρούσα, επιβάλλονται ως κατεύθυνση.

 

86. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 81434/9157/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με Θέμα: Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

87. Το γεγονός ότι με βάση την παραπάνω αναφερόμενη (σχετικό 81) Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για παροχή εξουσιοδότησης Πράξεων και Εγγράφων (ΦΕΚ 3181/Β/2012) (άρθρο 2 παράγραφος 15 τελευταίο εδάφιο), η υπογραφή της παρούσης ανήκει στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

88. Την υπ' αριθμόν 4/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με Θέμα: Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

89. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφάλαιο Γ' του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Κοινόχρηστη και Κοινωφελής υποδομή

Άρθρο 6: Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και ρύθμιση οικιστικών υποδοχέων

Άρθρο 7: Καθορισμός Γενικών Διατάξεων και Περιορισμών

Άρθρο 8: Πρόγραμμα ενεργοποίησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δονούσας οριζόμενο πλέον με το νόμο 4269/2014 ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας

Άρθρο 9: Μεταβατικές Διατάξεις

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

 

Η απόφαση αυτή, μαζί με τους χάρτες που αναφέρονται στο άρθρο 1, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Πειραιάς, 16-06-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 79449/2015 απόφαση (ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.